Bảng giá sửa lò vi sóng

 

Bảng báo giá thay linh kiện lò vi sóng

 Linh kiện ĐVT Đơn giá (VNĐ)  
 Thay cục sóng (thường) cái 400,000-550,000  
 Thay cục sóng (Inverter) cái 500,000-950,000
 Sửa board mạch điều khiển cái 400,000-650,000
 Sửa board liệt bàn phím (thường) cái 400,000-550,000
 Sửa board liệt bàn phím (Inverter) cái 550,000-650,000
 Thay cầu chì cái 150,000-200,000
 Lá chắn sóng 150,000-200,000
 Moter đĩa cái 350,000-450,000
 Đĩa thuỷ tinh lò vi sóng cái 250,000-350,000
 Thay võ lò vi sóng cái 450,000-650,000
 Biến áp cái 450,000-650,000
 Tụ lò vi sóng cái 200,000-400,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *